Velkommen til Team CEP

TEAM CEP er med sit træner team, elite team og obstruppe helt unik.

TEAM CEP er dannet med baggrund i ønsket om at være med til at bringe dansk military med helt frem ved de store mesterskaber ved at give eliten en større bredde.

TEAM CEP er dog en klub med ryttere på alle niveauer klubben henvender sig  overfor lokale ryttere samt ryttere fra hele Danmark der kunne tænke sig at gøre brug af vores tilbud

God fornøjelse

GENERALFORSAMLING:
Tirsdag d. 15 marts 2022 kl. 19.30 
Strædet 4, 4400 Kalundborg.

Tilmelding nødvendig på info@teamcep.dk 
-Senest d. 10 marts. 2022. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Valg af udvalg.
11. Eventuelt.