Velkommen til Team CEP

TEAM CEP er dannet med baggrund i ønsket om at tilbyde træning og stævner af høj kvalitet indenfor militarysporten. 

TEAM CEP er en klub med ryttere på alle niveauer, klubben henvender sig overfor lokale ryttere samt ryttere fra hele Danmark der kunne tænke sig at gøre brug af vores tilbud.

God fornøjelse

GENERALFORSAMLING:
Onsdag d. 29 marts 2023 kl. 19.00 
Strædet 4, 4400 Kalundborg.

Tilmelding nødvendig på info@teamcep.dk 
-Senest d. 22 marts. 2023. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Valg af udvalg.
11. Eventuelt.